Eckhart Tolle: Megszólal a csend

from Eckhart Tolle’s Stillness Speaks:

A CSEND ÉS A BELSŐ CSEND
Lényegi természeted a belső csend. Mi a belső csend? Az a belső tér vagy tudatosság, amelyben az
itt olvasható szavakat észleled, s ahol azok gondolatokká válnak. Ezen tudatosság nélkül nem lenne
észIelés, nem lennének gondolatok, nem lenne világ.
Te ez a tudatosság vagy – személynek álcázva.
Amikor elveszíted kapcsolatodat a belső csenddel, elveszíted kapcsolatodat önmagaddal. Amikor
elveszíted kapcsolatodat önmagaddal, elveszíted magadat a világban. Önmagad legbelsőbb
érzékelése, valódi valód érzékelése, elválaszthatatlan a belső csendtől. Ez az ÉN VAGYOK, aki több
a névnél és a formánál.
A külső zaj megfelelője a gondolkodás belső zaja. A külső csend megfelelője a belső csend.
Valahányszor körülvesz egy kis csend, figyelj rá! Ez azt jelenti: csak vedd észre! Szentelj neki
figyelmet! A csendre figyelés fölébreszti benned a belső csend dimenzióját, mert csak a belső
csenden keresztül ébredhetsz a csend tudatára.
Vedd észre, hogy a téged körülölelő csend megfigyelésének pillanatában nem gondolkozol! Éber
vagy, mégsem gondolkozol.
Amikor a csend tudatára ébredsz, azonnal megjelenik a belső csend ébersége. Jelen vagy. Kiléptél
az emberiség több ezer éves, kollektív kondicionáltságából, programozottságából.
Nézz egy fára, egy virágra, egy növényre! Hagyd, hogy tudatosságod megpihenjen rajta! Milyen csöndesek! Milyen mozdulatlanok! Milyen mélyen gyökereznek a Létben! Hagyd, hogy a természet
csendre tanítson!
Amikor ránézel egy fára, és észleled annak csendjét, te magad is elcsöndesülsz. Nagyon mély
szinten azonosulsz vele. Egységet érzel mindennel, amit a belső csendben, és amit azon keresztül
észlelsz. A szeretet: érezni a mindennel való egységet.
Hasznos a külső csend, de a belső csend megtalálásához nincs rá szükséged. Még zajban is
tudatában lehetsz a zaj mögötti csendnek, annak az őrnek, amiben a zaj megjelenik. Ez a tiszta
tudatnak, magának a tudatosságnak a belső tere.
Tudatára ébredhetsz a tudatosságnak: az valamennyi érzékszervi észlelésed, minden gondolkodásod
háttere. A tudatosság tudatára ébredés: a belső csend megjelenése.
Bármilyen zavaró zaj ugyanannyit segíthet, mint a csend. Ha felhagysz a zajjal szemben kialakult
belső viszolygásoddal, ha hagyod azt olyannak lenni, amilyen, akkor ez az elfogadás is eljuttat a lelki
béke birodalmába, ami a belső csend.
Valahányszor mélyen elfogadod a jelen pillanatot olyannak, amilyen – bármilyen formában is mutatkozzék -, nyugodt vagy, lelki békét érzel.
Figyelj a szünetekre! A gondolatok, a beszélgetésben elhangzó szavak közti rövid, néma
szakaszokra, a zongora- vagy furulyahangok közötti őrökre, vagy a be- és kilégzés közötti időrésekre!
Amikor figyelsz ezekre az idırésekre, akkor a „valamire” irányított tudatosság helyébe a tiszta
tudatosság lép. A tiszta tudatosság forma nélküli dimenziója jelenik meg benned, és átveszi a
formával való azonosultság helyét.
Az igazi intelligencia hangtalanul működik. A kreativitást és a problémák megoldását a belső csendben találod meg.

S

Stillness is your essential nature. What is stillness? The inner space or awareness in which the words on this page are being perceived and become thoughts. Without that awareness, there would be no perception, no thoughts, no world. You are that awareness disguised as a person.

When you become aware of silence, immediately there is that state of inner still alertness. You are present. You have stepped out of thousands of years of collective human conditioning.

True intelligence operates silently. Stillness is where creativity and solutions to problems are found.

Stillness is the only thing in this world that has no form. But then, it is not really a thing, and it is not of this world.

There is an aliveness in you that you can feel with your entire Being, not just in the head. Every cell is alive in that presence in which you don’t need to think. Yet in that state, it is there. The mind can still operate, and it operates beautifully when the greater intelligence that you are uses it and expresses itself through it.

Become at ease with the state of ‘not knowing’. This takes you beyond mind because the mind is always trying to conclude and interpret. It is afraid of not knowing. So, when you can be at ease with not knowing, you have already gone beyond mind. A deeper knowledge that is non-conceptual then arises out of that state.