Tantrikus nász

Tantrikus nász

Érdekes bejegyzésre leltem, ami majdnem hogy leírja az agyi-gerincvelő folyadék (liqueur) működését, funkcióját energetikai szinten. Ha jól értem pontosabban a craniosacralis kezelések alatt ezt a működést segítjük…Így érthető, hogy miért hatékony a gyógyulásban minden szinten.

Az agy központjában (középsõ részén) talál­ható a Brahma Barlangja, egy gerinefolyadékkal telt kamra. (Ana­tómiailag a harmadik kamra). Két másik kamrához is kapcsolódik, mindkét agyféltekén (férfi és női agyféltekén) egy-egy található be­lőlük. A kamra alapja a hypothalamus, a test öröm-központja, amely a vegetatív idegrendszert szabályozza; ez a test női aspektu­sa. A kamra elülső részén van az agyalapi mirigy (hipofízis), a test uralkodó belső elválasztású mirigye. Ez lesz Sakti lakhelye. A kam­ra hátsó részén van a tobozmirigy, ahol Síva alszik.

Életünk első hét évében a tobozmirigy a hipofízist irányítja, azután azonban már inaktívvá válik, és funkcióinak többségét el­veszíti. Ekkor lép színre a hipofízis, és így alakul ki személyisé­günk. A tobozmirigy volt a guru, és a hipofízis volt a tanítvány. A lelki és a testi problémák akkor kezdődtek, amikor ez a szerep­csere bekövetkezett. A tantrikus nász felébreszti a szunnyadó to­bozmirigyet, visszaállítja aktív szerepét, így ismét visszaáll a test/lélek egyensúlya.

A Kundalini csak akkor kezd felemelkedni a Szusumnába, ami­kor a Pingalában levő szoláris energia és az Idában levő lunáris energia között tökéletes az egyensúly. A Kozmikus Kobra légzés által terem­tett vákuum beszippantja a feltöltődött gerinefolyadékot, amely így felemelkedik a központi gerinccsatornán keresztül a harmadik agykamrába, a Brahma Barlangjába. Vékony, a coccyxtól az agy­velőig, és ezen túl húzódó energiavonalat fogsz érezni, ez meg­nyitja a harmadik szemet. A Kozmikus Kobra légzés olyan rezgést indít el, amely serkenti a hipofízist és a hypothalamust. A nyomást és a rezgést a fejedben jelentkező bizsergésként fogod érzékelni. Ekkor automatikusan működésbe lépnek látnoki képességeid, és tanú­ként láthatod, az esküvű tüzijátékait.

Ez a Sakti erő elérve a nyúltvelőt stimulálni kezdi a hipofízist.
Néhány perc múlva nyomást érzel a nyúltvelőben, azután pedig egy nyomulást, vagyis azt, hogya hypothalamus egy szikrát küld át a barlangon, hogy felébressze a tobozmirigyet. Egy fény­pont villan majd fel lelki szemeid előtt. Ez azt jelenti, hogya to­bozmirigy felébredt. (Sokan látták már a fehér fényt meditáció közben, és azt hitték, hogy ez a csúcspont, valójában ez még csak a kezdet!)

A hypothalamusból érkező stimulusra a tobozmirigy (Síva) vá­gya felébred, és merevedése lesz. A két pólus (Síva és Sakti) között elektromágneses ív keletkezik, amely megvilágítja a Barlangot. Ra­gyogó színeket fogsz látni, lilákat és kékeket. A fények az agy egyik részéről a másikba villannak át, az oldalsó kamrák megvilágosod­nak, és a két agyfélteke egyesül. A tobozmirigy (Síva) hormont – spirituális magot, kozmikus ondót – lövell ki, amelyet a megnyíló hipofízis (Sakti) befogad. A Kozmikus Anyaméh megtermékenyült, és az embrió Magasabb Szintű Önmagunkká fog kifejlődni.

Ez az isteni nász: a Tudat egyesül az Energiával, azért hogy lét­rehozza a Kozmikus Tudatot – egy pillantást a Végtelenre. Ekkor látomások – szentek, kísértetek, (szellemek) és guruk – jelenhetnek meg előtted.
Ebből az egyesülésből jön létre az androgün Önmagad, az a megvalósult lelki lény, amely tudatában van Istennel való egysé­gének. Így a Kundalini tűzben újjászületett önmagad gurujává vál­sz. Megfelelő táplálkozással, rendszeres meditációval és tudatos élettel ez az embrió szépen nőhet, és fejlődhet. Az egó rétegei úgy hámlanak majd le rólad, mint ahogy a kígyó vedli le kinőtt bőrét. Amikor az átalakulás befejeződik, teljesen megvalósult lény, su­gárzó mester leszel.
forrás : http://www.tantralap.hu/tantrikus-nasz